Politika zasebnosti

Vaš interes za naše podjetje nas zelo veseli. Vodstvu podjetja Schwank GmbH je zaščita podatkov še posebej pomembna. Uporaba spletnega mesta Schwank GmbH je sicer možna tudi brez posredovanja osebnih podatkov. Vendar pa je v primeru, ko podatkovni subjekt želi uporabljati določene posebne storitve našega podjetja prek spletnega mesta, lahko potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je potrebna obdelava osebnih podatkov, vendar za to ni pravne podlage, vedno zaprosimo podatkovni subjekt za dovoljenje.

Obdelava osebnih podatkov, kot so imena, naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke podatkovnih subjektov, se vedno izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (DS-GVO) in v skladu s specifičnimi državnimi predpisi o varovanju podatkov, ki veljajo za podjetje Schwank GmbH. Naše podjetje želi s to politiko varovanja zasebnosti obvestiti javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg navedena bodo podatkovni subjekti obveščeni o svojih pravicah iz naslova te politike varovanja zasebnosti

Podjetje Schwank GmbH je kot odgovorna stranka za obdelavo podatkov uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavlja najpopolnejšo zaščito osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek njegovega spletnega mesta. Ne glede na to obstajajo pri prenosu podatkov prek interneta na splošno tveganja, zaradi česar ni mogoče jamčiti absolutne varnosti. Zato imajo podatkovni subjekti vedno možnost posredovanja osebnih podatkov na druge načine, na primer telefonsko.

 

1. Opredelitve pojmov

 

Politika varovanja zasebnosti podjetja Schwank GmbH temelji na terminologiji, ki jo uporablja evropska direktiva in regulatorni organ, ko so stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (DS-GVO). Naša politika varovanja zasebnosti mora biti preprosto berljiva in razumljiva za javnost kot tudi za naše kupce in poslovne partnerje. V ta namen želimo vnaprej obrazložiti uporabljeno terminologijo.

 

V tej politiki varovanja zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

 

 • a) Osebni podatki

   

  Osebni podatki predstavljajo katere koli informacije, vezane na prepoznano ali potencialno prepoznavno fizično osebo (v nadaljevanju "podatkovni subjekt"). Za fizično osebo šteje, da je prepoznavna, če jo je mogoče neposredno ali posredno prepoznati, zlasti v povezavi z identifikatorjem, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator oziroma prek ene ali več posebnosti, ki izražajo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

   

 • b) Podatkovni Subjekt

   

  Podatkovni subjekt je katera koli prepoznana ali prepoznavna fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec podatkov.

   

 • c) Obdelava

   

  Obdelava pomeni kakršen koli proces, ki uporablja avtomatizirane postopke ali ne, ali zaporedje tovrstnih operacij, vezanih na osebne podatke, kot so zajemanje, zbiranje, organizacija, urejanje, shranjevanje, prilagoditev ali spreminjanje, izpisovanje, iskanje, uporaba podatkov, njihovo razkrivanje s podatkovnim prenosom, razširjanjem ali drugo vrsto dobave podatkov, usklajevanje ali povezovanje, omejevanje ali izbris.

   

 • d) Omejitev obdelave

   

  Omejitev obdelave pomeni označitev shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve obdelave v prihodnosti.

   

 • e) Profiliranje

   

  Profiliranje pomeni kakršno koli avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov, ki sestoji iz uporabe osebnih informacij za namene ovrednotenja določenih osebnih vidikov, vezanih na fizično osebo, zlasti za analizo in predvidevanje vidikov, vezanih na delovno uspešnost, ekonomski položaj, zdravje, osebne preference, interese, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali spremembo lokacije te fizične osebe.

   

 • f) Pseudonimizacija

   

  Pseudonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na način, da osebnih podatkov ni več mogoče povezati s konkretnim podatkovnim subjektom brez potrebe po dodatnih informacijah, ob pogoju, da so te dodatne informacije shranjene ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ti osebni podatki ne morejo povezati s prepoznano ali prepoznavno fizično osebo.

   

 • g) Upravljavec ali upravljavec podatkov

   

  Upravljavec ali upravljavec podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, organizacijo ali katero koli drugo stranko, ki samostojno ali v povezavi z drugimi določa namen in načine obdelave osebnih podatkov. Kjer so nameni in načini tovrstnega procesiranja opredeljeni z zakonodajo Unije ali držav članic, se za upravljavca ali specifična merila za njegovo označevanje lahko uporabi zakonodaja Unije ali države članice.

   

 • h) Obdelovalec podatkov

   

  Obdelovalec podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali katera koli druga stranka, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

   

 • i) Prejemnik podatkov

   

  Prejemnik podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali katera koli druga stranka, kateri se razkrijejo osebni podatki, ne glede na to ali je tretja stranka. Vendar pa organi, ki lahko po zakonodaji Unije ali države članice prejemajo osebne podatke, v povezavi z določeno zahtevo za preiskavo, ne štejejo za prejemnike podatkov.

   

 • j) Tretja oseba

   

  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali stranka, ki ni podatkovni subjekt, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene v okviru neposredne odgovornosti upravljavca ali obdelovalca za obdelavo osebnih podatkov.

   

 • k) Privoljenje

   

  Privoljenje pomeni kakršno koli prostovoljno posredovano izjavo o nameni na informiran in nedvoumen način s strani podatkovnega subjekta za določen primer, v obliki izjave ali drugega jasnega pritrdilnega dejanja, s katerim podatkovni subjekt izkaže, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov.

   

2. Ime in naslov upravljavca podatkov

 

Upravljavec podatkov, kot je opredeljen s Splošno določbo o varstvu podatkov, z drugim relevantnim zakonom o varstvu podatkov v državi članici Evropske unije in drugimi predpisi o varovanju podatkov, je:

 

Istrabenz Plini

Sermin 8a

6000 Koper

Slowenija

Tel.:+386 5 66 34 628

 

E-pošta: info@istrabenzlini.si

Spletno mesto: http://www.schwank.si

 

3. Piškotki

 

Spletno mesto Schwank GmbH uporablja piškotke. Piškotni so besedilne datoteke, ki se deponirajo in hranijo na računalniškem sistemu prek internetnega brskalnika.

 Mnoga spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je enoznačen identifikator piškotka. Sestoji iz niza znakov, prek katerega se lahko internetne strani in strežniki dodelijo določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom razločitev posameznega brskalnika določenega podatkovnega subjekta od ostalih brskalnikov, ki vsebujejo drugačne piškotke. Določen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek enoznačnega ID piškotka.

 

Z uporabo piškotkov lahko podjetje Schwank GmbH omogoča uporabnikom tega spletnega mesta bolj uporabniku-prijazne storitve, ki bi ne bile mogoče brez uporabe piškotkov.

 

Z uporabo piškotkov je mogoče informacije in storitve na našem spletnem mestu optimizirati v korist uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot je že bilo omenjeno, prepoznavo uporabnikov naših spletnih strani. Namen te prepoznave je, da uporabnikom omogočimo bolj preprosto uporabo našega spletnega mesta. Na primer: uporabniku internetnega mesta, ki uporablja piškotke, ni treba ob vsakem obisku vpisati podatkov za vstop, saj to stori spletna stran sama s pomočjo piškotka, ki je shranjen na uporabnikovem računalniškem sistemu. Podoben primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni izdelke, ki jih je kupec odložil v virtualno nakupovalno košarico.

 

Podatkovni subjekt lahko kadarkoli prepreči uporabo piškotkov na našem spletnem mestu, in sicer tako, da spremeni ustrezno nastavitev v svojem brskalniku, s katero trajno onemogoči uporabo piškotkov. Poleg tega je mogoče že shranjene piškotke kadar koli zbrisati s pomočjo internetnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če podatkovni subjekt onemogoči uporabo piškotkov v svojem internetnem brskalniku, nekatere funkcionalnosti našega spletnega mesta ne bodo več v celoti na voljo.

 

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

 

Spletno mesto Schwank GmbH zbira številne splošne podatke in informacije vsakič, ko spletno mesto obišče podatkovni subjekt ali avtomatiziran sistem. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko naslednje vrste informacij: (1) vrsta in različica uporabljenega brskalnika, (2) operacijski sistem na obiskovalčevem računalniku, (3) internetna stran, s katere je obiskovalec prišel na naše spletno mesto (t.i. napotitelj), (4) podstrani, do katerih obiskovalec lahko dostopa na našem spletnem mestu, (5) datum in ura dostopa na naše spletne mesto, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev obiskovalca in (8) druge podobne podatke in informacije, ki se uporabljajo za zaščito v primeru napadov na naše informacijske sisteme

 

Podjetje Schwank GmbH teh splošnih podatkov in informacij ne uporablja za kakršno koli sklepanje o podatkovnih subjektih. Te informacije so potrebne za (1) pravilno prikazovanje vsebine našega spletnega mesta, (2) za optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanje, (3) za zagotavljanje neprekinjenega delovanja naših informacijskih sistemov in tehnologije našega spletnega mesta in, da (4) posredujemo organom pregona potrebne informacije za uveljavljanje zakonodaje v primeru kibernetskega napada. Podjetje Schwank GmbH ovrednoti te anonimno zbrane podatke in informacije statistično in z namenom povečanja zaščite in varnosti podatkov v našem podjetju, da lahko v končni fazi zagotovimo najvišjo možno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki v dnevniških datotekah strežnikov se hranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje podatkovni subjekt.

 

5. Naročilo prejemanja naših novic

 

Obiskovalci spletnega mesta Schwank GmbH imajo možnost naročila prejemanja novic o našem podjetju. Kateri osebni podatki se pošljejo upravljavcu podatkov ob naročilu novic, je mogoče videti na vnosni maski, ki se uporablja za ta namen

 Podjetje Schwank GmbH svoje kupce in poslovne partnerje prek novic redno obvešča o ponudbi podjetja. Novice o podjetju lahko podatkovni subjekt prejema le, če (1) ima podatkovni subjekt delujoč e-naslov in (2) se podatkovni subjekt prijavi za prejemanje novic. Za pravne namene se ob prvi prijavi na prejemanje novic podatkovnemu subjektu pošlje e-sporočilo po postopku dvojne prijave na e-naslov, ki ga je posredoval. Namen tega potrditvenega e-sporočila je preveriti, če je lastnik e-naslova kot podatkovni subjekt dejansko naročil prejemanje novic.

 

Ob prijavi na novice shranimo tudi naslov IP računalniškega sistema, ki ga je podatkovni subjekt uporabljal v času registracije, kot tudi datum in uro registracije, kot jo posreduje ponudnik internetnih storitev (ISP). Zbiranje teh podatkov je nujno za kasnejše razumevanje (morebitne) zlorabe e-naslova podatkovnega subjekta in kot tako služi kot pravna zaščita upravljavca podatkov.

 

Osebni podatki, ki se zberejo ob prijavi na prejemanje novic, se uporabljajo izključno za pošiljanje novic. Naročniki novic se po e-pošti lahko obveščeni tudi, če je to potrebno bodisi za izvajanje storitev novic ali obdelavo registracije, in sicer v primeru sprememb pri novicah ali tehničnih sprememb. Osebni podatki, zbrani prek storitve pošiljanja novic, ne bodo razkriti nobenim tretjim strankam. Podatkovni subjekt lahko kadar koli prekine svojo naročnino na prejemanje naših novic. Privoljenje za hrambo osebnih podatkov, ki smo jih prejeli od podatkovnega subjekta za pošiljanje novic, je možno preklicati kadar koli. Za potrebe odjave od prejemanja novic je v vsakem e-sporočilu na voljo ustrezna povezava. Odjavo novic je mogoče kadar koli izvesti tudi prek spletnega mesta upravljavca ali tako, da upravljavca o tem obvestite na drug način.

 

6. Sledenje prek novic

 

Novice podjetja Schwank GmbH vsebujejo tudi tako imenovane sledilne pike. Sledilna pika je miniaturna slika, ki je vgrajena v ta e-sporočila in je poslana v obliki HTML, ki omogoča shranjevanje v dnevniško datoteko in kasnejšo analizo dnevnika. To omogoča statistično ovrednotenje uspešnosti ali neuspešnosti spletne trženjske akcije. S pomočjo vgrajene sledilne pike lahko podjetje Schwank GmbH zazna, če in kdaj je bila e-pošta odprta s strani podatkovnega subjekta in katere povezave v e-pošti je podatkovni subjekt izbral.

 

Osebni podatki, zbrani prek sledilnik pik, ki so v novicah, se shranjujejo in ovrednotijo s strani upravljavca za potrebe optimizacije pošiljanja novic in za boljšo prilagoditev vsebine prihodnjih novic interesom podatkovnih subjektov. Teh osebnih podatkov ne razkrivamo nobenim tretjim osebam. Podatkovni subjekti imajo pravico, da kadar koli prekličejo svojo ločeno izjavo o privolitvi, prek postopka dvojne prijave. Po preklicu bo upravljavec te osebne podatke izbrisal. Podjetje Schwank GmbH samodejno šteje prekinitev naročnine na novice kot preklic.

 

7. Kontaktiranje prek spletnega mesta

 Na podlagi pravnih predpisov spletno mesto Schwank GmbH vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje splošen naslov za tako imenovano elektronsko pošto (e-naslov). Če podatkovni subjekt kontaktira upravljavca prek e-pošte ali kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje podatkovni subjekt, samodejno shranijo. Osebni podatki, ki jih podatkovni subjekt prostovoljno pošlje upravljavcu, se hranijo za potrebe obdelave ali kontaktiranja podatkovnega subjekta. Teh osebnih podatkov ne razkrivamo nobenim tretjim osebam.

 

8. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov

 

Upravljavec bo obdelal in shranil osebne podatke podatkovnega subjekta le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena hranjenja podatkov ali, glede na konkreten primer, kot je to določeno z evropskimi direktivami in s strani regulatornega organa oziroma katerega koli drugega zakonodajalca prek zakonov in predpisov, ki zadevajo upravljavca.

Če je namen hranjenja podatkov neustrezen ali, če je obdobje hranjenja, kot ga določajo evropske direktive in regulatorni organ oziroma kateri koli drugi zakonodajalec, poteklo, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo, skladno z zakonskimi zahtevami.

 

9. Pravice podatkovnih subjektov

 

 • a) Pravica do potrditve

   Vsi podatkovni subjekti imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da od upravljavca zahtevajo potrditev ali se osebni podatki, vezani na njih, obdelujejo. Če podatkovni subjekt želi izkoristiti svojo pravico do potrditve, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

   

 • b) Pravica do informacije

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da kadar koli od upravljavca podatkov brezplačno dobijo informacijo o shranjenih osebnih podatkih in kopijo teh podatkov. Evropske direktive in regulatorni organ nadalje podeljujejo podatkovnemu subjektu dostop do naslednjih informacij:

   

  • Namen obdelave;
  • Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
  • Prejemnike ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali še bodo osebni podatki razkriti, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • Če je to mogoče, načrtovano obdobje hranjenja osebnih podatkov oziroma, če to ni mogoče, merila za določitev tega obdobja;
  • Obstoječa pravica do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki jih zadevajo, ali do omejitve obdelave s strani upravljavca podatkov oziroma pravica do ugovora na tovrstno obravnavo;
  • Obstoječa pravica priziva pri regulatornem organu;
  • Če se od podatkovnega subjekta ne zbirajo osebni podatki: Vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov;
  • Obstoj avtomatiziranih sistemov odločanja, vključno s profiliranjem po razdelku 22 (1) in (4) DS-GVO (Splošna določba o varnosti podatkov) in - vsak v teh primerih - smiselne informacije na podlagi uporabljenih logičnih sistemov, kot tudi obseg in načrtovan vpliv tovrstne obdelave na podatkovni subjekt.

   

  Poleg navedenega ima podatkovni subjekt tudi pravico do dostopa do informacije o tem ali so bili osebni podatki poslani v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. V tem primeru ima podatkovni subjekt tudi pravico do informacije o ustreznih jamstvih, vezanih na poslane podatke.

   

  Če podatkovni subjekt želi izkoristiti svojo pravico do informacije, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

   

 • c) Pravica do popravka

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da zahtevajo takojšnji popravek vseh svojih netočnih osebnih podatkov. Nadalje ima podatkovni subjekt pravico, za potrebe obdelave, zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov - vključno prek izjave o dopolnitvi.

   

  Če podatkovni subjekt želi izkoristiti svojo pravico do popravka, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

   

 • d) Pravica do izbrisa (pravica do čiščenja podatkov)

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da od upravljavca zahtevajo takojšen izbris svojih osebnih podatkov, pod pogojem, da je obstaja vsaj eden od utemeljenih razlogov in, da obdelava ni potrebna:

   

  • Osebni podatki so bili zbrani za te namene ali drugače obdelani, za kar niso več potrebni.
  • Podatkovni subjekt preklicuje privoljenje, na podlagi katerega je poteka obdelava, skladno z razdelkom 6 (1) (a) DS-GVO (Splošne določbe o varstvu podatkov) ali razdelkom 9 (2) (a) DS-GVO in ne obstaja druga pravna osnova za obdelavo.
  • Podatkovni subjekt nasprotuje obdelavi na podlagi razdelka 21 (1) DS-GVO in ni legitimnih razlogov za obdelavo, ali podatkovni subjekt nasprotuje obdelavi na podlagi razdelka 21 (2) DS-GVO.
  • Osebni podatki se obdelujejo nezakonito.
  • Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnjevanje pravnih zahtev kot izhaja iz zakonodaje unije ali države članice, ki zadeva upravljavca.
  • Osebni podatki so bili zbrani v povezavi s ponujenimi storitvami informacijske družbe, skladno z razdelkom 8 (1) DS-GVO.

  Če velja eden od zgornjih razlogov in podatkovni subjekt želi sprožiti izbris osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje Schwank GmbH, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu. Zaposleni pri Schwank GmbH bo poskrbel, da bo zahteva za izbris nemudoma izvedena.

   Če je osebne podatke dalo v javnost podjetje Schwank GmbH in, če je naše podjetje dolžno izbrisati osebne podatke kot odgovorni upravljavec, skladno z razdelkom 17 (1) DS-GVO, bo podjetje Schwank GmbH sprejelo ustrezne ukrepe, upoštevajoč razpoložljivo tehnologijo in stroške uvedbe takih ukrepov, vključno s tehnično naravo, da informira ostale upravljavce podatkov, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, o tem, da je poslovni subjekt zahteval izbris kakršnih koli povezav do teh osebnih podatkov ali do kakršnih koli kopij ali ponovljenih instanc teh osebnih podatkov, v kolikor njihova obdelava ni potrebna. Zaposleni pri Schwank GmbH bo poskrbel za potrebne korake pri vsakem posameznem primeru.

   

 • e) Pravica do omejitve obdelave

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da od upravljavca zahtevajo omejitev obdelave podatkov, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

   

  • Podatkovni subjekt izpodbija točnost podatkov za obdobje, ki ga upravljavec potrebuje, da preveri točnost osebnih podatkov..
  • Obdelava je nezakonita, podatkovni subjekt zavrne izbris osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.
  • Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar podatkovni subjekt potrebuje podatke za uveljavljanje, izvajanje ali branjenje pravnih zahtevkov.
  • Podatkovni subjekt je vložil ugovor k obdelavi, skladno z razdelkom 21 (1) DS-GVO in še ni jasno ali legitimni razlogi upravljavca podatkov pretehtajo razloge podatkovnega subjekta.

   

  Če je kateri koli od zgoraj navedenih pogojev izpolnjen in podatkovni subjekt želi zahtevati omejitev hranjenja osebnih podatkov pri Schwank GmbH, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu. Zaposleni pri Schwank GmbH bo sprožil postopek omejitve obdelave podatkov.

   

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da pridobijo osebne podatke, ki jih zadevajo, in ki jih je upravljavec prejem od njih, v strukturirati, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Imajo tudi pravico prenosa teh podatkov k drugemu upravljavcu, brez omejevanja s strani upravljavca, ki je te osebne podatke predhodno prejel, ob pogoju, da se obdelava izvaja s privoljenjem, skladno z razdelkom 6 (1) (a) DS-GVO ali razdelka 9 (2) (a) DS-GVO ali na podlagi pogodbe, skladne z Členom 7 (1) (b) DS-GVO in, da se obdelava izvaja prek avtomatiziranih postopkov, razen če je obdelava nujna za izvajanje nalog javnega interesa ali za namene javnega organa, ki je bil dodeljen upravljavcu.

   

  Nadalje, pri izvajanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov po razdelku 20 (1) DS-GVO ima podatkovni subjekt pravico zahtevati, da se osebni podatki prenesejo neposredno od enega upravljavca do drugega, v kolikor je to tehnično izvedljivo, in če je, da to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih.

   Za uveljavitev svoje pravice do prenosljivosti podatkov lahko podatkovni subjekt kadar koli kontaktira zaposlene pri Schwank GmbH.

   

 • g) Pravica do ugovora

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da kadar koli in iz razlogov, ki izhajajo iz njihovih konkretnih okoliščin, vložijo ugovor proti obdelavi svojih osebnih podatkov, ki so bili obdelani skladno z razdelkom 6 (1) (e) ali (f) DS-GVO. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določilih.

   

  Podjetje Schwank GmbH osebnih podatkov ne bo več obdelovalo v primeru ugovora, razen če lahko predložimo zadostne legitimne razloge za obdelavo, ki pretehtajo interese, pravice in svoboščine podatkovnega subjekta, oziroma, če je obdelava za potrebe uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

  Če podjetje Schwank GmbH obdeluje osebne podatke za potrebe pošiljanja direktne pošte, ima podatkovni subjekt kadar koli pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov za potrebe tovrstnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, v kolikor je povezano s tovrstnim pošiljanjem direktne pošte. Če podatkovni subjekt pri podjetju Schwank GmbH ugovarja na trženje z direktno pošto, podjetje Schwank GmbH ne bo več obdelovalo osebnih podatkov za te namene.

   

  Poleg tega ima podatkovni subjekt tudi pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz njihovih konkretnih okoliščin, ugovarjajo pri podjetju Schwank GmbH na obdelavo svojih osebnih podatkov za potrebe znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene, skladno z razdelkom 89 (1) DS-GVO, razen če je tovrstna obdelava nujna za izvajanje nalog javnega interesa.

   

  Če podatkovni subjekt želi izvajati svojo pravico do ugovora, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri podjetju Schwank GmbH ali druge zaposlene.
  Podatkovni subjekt ima v kontekstu uporabe storitev informacijske družbe, ne upoštevajoč Direktivno 2002/58/ES, tudi pravico izvajati svojo pravico do ugovora prek avtomatiziranih postopkov po tehničnih specifikacijah.
   

 • h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da niso predmet odločanja, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi - vključno s profiliranjem -, ki ima za njih pravne učinke ali jih na podoben način omejuje, ob pogoju, da je odločitev (1) nepotrebna za zaključitev ali izpolnitev pogodbe med podatkovnih subjektom in upravljavcem ali (2) dovoljena z zakonodajo unije ali države članice, ki zadeva upravljavca, in zakonodaja ustrezno ščiti pravice, svoboščine in legitimne interese podatkovnih subjektov ali (3) osnovana na izrecnem privoljenju podatkovnega subjekta.

   

  Če je odločitev (1) potrebna za zaključitev ali izpolnitev pogodbe med podatkovnih subjektom in upravljavcem ali (2) osnovana na izrecnem privoljenju podatkovnega subjekta, bo podjetje Schwank GmbH izvedlo ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin kot tudi legitimnih interesov podatkovnega subjekta, ki vključujejo vsaj pravico do intervencije osebe s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

   

  Če podatkovni subjekt želi izkoristiti svoje pravice pri avtomatiziranih odločitvah, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

   

 • i) Pravica do preklica privoljenja o varstvu podatkov

   

  Vsi podatkovni subjekti, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico, kot izhaja iz evropskih direktiv in s strani regulatornega organa, da kadar koli prekličejo svoje privoljenje za obdelavo osebnih podatkov.

   

  Če podatkovni subjekt želi izkoristiti svojo pravico do preklica privoljenja, lahko kadar koli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

   

10. Varstvo podatkov pri vlogah in v okviru postopka obravnave vlog

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke prosilcev za potrebe obdelave vlog. Ta obdelava lahko poteka tudi po elektronski poti. To zlasti velja v primerih, ko prosilci dokumentacijo svoje vloge predložijo upravljavcu elektronsko, na primer po e-pošti ali prek obrazca, ki je na voljo na spletnem mestu. Če upravljavec sklene pogodbo o zaposlitvi s prosilcem, se bodo poslani podatki shranili za potrebe delovnega razmerja, skladno s zakonskimi določili. Če upravljavec s prosilcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi, bo dokumentacija vloge samodejno uničena dva meseca po posredovanju odločitve o zavrnitvi, pod pogojem, da izbrisa ne preprečujejo drugi legitimni interesi upravljavca. Drugi legitimni interes v tem smislu je lahko, na primer, kot dokazno breme v postopku iz naslova Splošnega akta o enakosti (AGG).

 

11. Politika zasebnosti pri vlogah in uporaba Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Upravljavec na svojem spletnem mestu uporablja tudi komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je spletna analitična storitev. Spletna analiza je zajemanje, zbiranje in analiza podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih mest. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o tem, s katerega spletnega mesta je podatkovni subjekt prišel na drugo spletno mesto (tako imenovani napotitelji), katere podstrani spletnega mesta so bile obiskane ali kako pogosti in dolgi so bili ogledi posamezne podstrani. Spletna analiza se pretežno uporablja za optimiziranje spletnega mesta in analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

 

Izvajalsko podjetje za komponento Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

 

Upravljavec uporablja končnico "_gat._anonymizeIp" za spletno analitiko prek Google Analytics. S pomočjo te končnice bo naslov IP dostopa podatkovnega subjekta skrajšan in anonimiziran s strani Google, če je bil dostop do spletnega mesta opravljen iz države članice Evropske unije ali iz druge države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

 

Namen komponente Google Analytics je analiza toka obiskov na našem spletnem mestu. Google med drugim pridobljene podatke in informacije uporablja za ovrednotenje uporabe našega spletnega mesta, za pripravo spletnih poročil, ki prikazujejo aktivnost naših spletnih mest in za izvajanje drugih storitev, vezanih na naše spletno mesto.

 

Google Analytics uporablja piškotek na informacijskem sistemu podatkovnega subjekta. Kaj so piškotki, je že bilo pojasnjeno zgoraj. Z uporabo tega piškotka je Googlu omogočena analiza uporabe našega spletnega mesta. Vsakič, ko nekdo dostopa do ene od strani spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec podatkov in vsebuje integrirano komponento Google Analytics, komponenta Google Analytics v spletnem brskalniku na informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno sproži posredovanje podatkov na Google za potrebe spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka se Google zaveda osebnih podatkov, kot je naslov IP podatkovnega subjekta, ki jih Google med drugim uporablja za sledenje izvora obiskovalcev in klikov, kar mu posledično omogoča obračunavanje provizij.

 

Piškotek hrani osebno prepoznavne informacije, kot so čas dostopa, lokacija dostopa in pogostost obiskov našega spletnega mesta s strani podatkovnega subjekta. Med vsakim obiskom našega spletnega mesta, se osebne informacije, kot je naslov IP spletne povezave, ki jo uporablja podatkovni subjekt, pošiljajo podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne informacije shranjuje podjetje Google v Združenih državah Amerike. Google lahko tovrstne informacije, zbrane s tehničnimi postopki, pošilja tretjim osebam.

 

Podatkovni subjekt lahko kadar koli prepreči vzpostavitev piškotkov na našem spletnem mestu, kot je opisano zgoraj, z ustrezno nastavitvijo v svojem spletnem brskalniku in tako trajno onemogoči uporabo piškotkov. Taka nastavitev spletnega brskalnika tudi podjetju Google prepreči uporabo piškotka na informacijskem sistem podatkovnega subjekta. Poleg tega je mogoče že shranjene piškotke s strani Google Analytics kadar koli zbrisati s pomočjo internetnega brskalnika ali druge programske opreme.

 

Nadalje ima podatkovni subjekt tudi možnost ugovora in preprečitve zbiranja podatkov, ki jih ustvari Google Analytics za uporabo na tem spletnem mestu in obdelavo teh podatkov s strani podjetja Google. To podatkovni subjekt stori tako, da si prenese in namesti dodatek za brskalnik preko povezave https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik prek jezika JavaScript obvesti Google Analytics, da ne sme pošiljati nobenih podatkov in informacij o obisku spletnega mesta komponenti Google Analytics. Podjetje Google šteje namestitev tega dodatka za brskalnik kot ugovor. Če podatkovni subjekt kasneje svoj informacijski sistem zbriše, formatira ali ponovno namesti, mora za onemogočenje Google Analytics namestiti tudi ta dodatek za brskalnik. Če je bil dodatek za brskalnik odstranjen ali onemogočen s strani podatkovnega subjekta ali druge osebe, ki ima to možnost, je dodatek za brskalnik mogoče ponovno namestiti ali omogočiti.

 

Dodatne informacije in politiko varovanja zasebnosti podjetja Google lahko najdete na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ in www.google.com/analytics/terms/de.html Storitev Google Analytics je podrobno obrazložena na naslovu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

12. Pravna podlaga za obdelavo

 

Razdelek 6 6 I lit. a DS-GVO našemu podjetju predstavlja pravno podlago za obdelovalne aktivnosti, pri čemer moramo dobiti privoljenje za posamezen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov nujna za izvajanje pogodbe, pri kateri je pogodbena stranka podatkovni subjekt, na primer obdelovalne aktivnosti, ki so potrebne za dobavo dobrin ali izvajanje katere koli druge storitve, se obdelava izvaja na podlagi razdelka 6 I lit. b DS-GVO. Enako velja za obdelovalne aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer, v primeru povpraševanja o naših izdelkih in storitvah. Če je naše podjetje predmet pravnih obveznosti, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, kot na primer izpolnjevanje davčnih obveznosti, se obdelava izvaja na podlagi razdelka 6 I lit. c DS-GVO. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov lahko nujna za zaščito ključnih interesov podatkovnega subjekta ali druge fizične osebe. Primer tega bi bil, če se obiskovalec naših poslovnih prostorov poškoduje in bi njegove ali njene ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju in druge ključne podatke morali posredovati zdravniku, zdravstveni ustanovi ali tretjim osebam. V tem primeru bi se obdelava izvajala na podlagi razdelka 6 I lit. d DS-GVO. V končni fazi pa bi se obdelava lahko izvajala tudi na podlagi razdelka 6 I lit. f DS-GVO. To je pravna podlaga za obdelovalne aktivnosti, ki niso krite s prej omenjenimi pravnimi podlagami, če je obdelava nujna za varovanje legitimnih interesov našega podjetja ali tretje osebe, razen če prevladajo interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine podatkovnega subjekta. Za te obdelovalne aktivnosti imamo posebno dovoljenje, saj so bile posebej določene s strani evropskega zakonodajnega organa. V tem smislu predvideva, da za legitimen interes lahko šteje dejstvo, da je podatkovni subjekt upravljavčev kupec (uvodna izjava 47, klavzula 2 v DS-GVO).

 

13. Pooblaščeni interesi obdelave, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

 

Če obdelava osebnih podatkov temelji na razdelku 6 I lit. f DS-GVO, je naš legitimen interes izvajanje našega posla v korist vseh naših zaposlenih in naših deležnikov.

 

14. Obdobje hranjenja osebnih podatkov

 

Merilo za obdobje hranjenja osebnih podatkov je ustrezno zakonsko predpisano obdobje hranjenja. Po preteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali za sklenitev pogodbe.

 

15. Pravni ali pogodbeni predpisi za zagotavljanje osebnih podatkov; nujnost za sklenitev pogodbe; obveznost podatkovnega subjekta, da zagotovi osebne podatke; možne posledice nezagotovitve

 

Pojasnjujemo, da je zagotovitev osebnih informacij delno zahtevana zakonsko (npr. davčni predpisi), lahko pa je posledica pogodbenih dogovorov (npr. podrobnosti o podizvajalcu). Občasno bo morda za sklenitev pogodbe nujno, da nam podatkovni subjekt zagotovi osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Na primer: podatkovni subjekt nam mora zagotoviti svoje osebne informacije, kadar naše podjetje z njim vstopa v pogodbeno razmerje. Če teh osebnih podatkov ne dobimo, to pomeni, da ne moremo skleniti pogodbe s podatkovnim subjektov. Pred predložitvijo kakršnih koli osebnih podatkov mora podatkovni subjekt kontaktirati enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo podatkovni subjekt v vsakem posameznem primeru obvestil ali je predložitev osebnih podatkov zahtevana zakonsko ali pogodbeno oziroma je potrebna za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost za predložitev osebnih podatkov in posledice nepredložitve osebnih podatkov.

 

16. Obstoj avtomatiziranih sistemov odločanja  

 

Kot vsako odgovorno podjetje se tudi mi vzdržujemo uporabo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

 

Ta politika varovanja zasebnosti je bila pripravljena z generatorjem politik varovanja zasebnosti, ki ga omogoča Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Nemško združenje za varstvo podatkov), ki deluje kot zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov, v sodelovanju z Christianom Solmeckejem, odvetnikom za varstvo podatkov, ki deluje v Kölnu.

OGREVALNI SISTEMI

SERVIS

ENERGETSKI IZRAČUN

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK